ساختمان اداری-پژوهشی

تعداد بازدید:۳۰۷

عنوان پروژه: تکمیل طبقه سوم ساختمان اداری-پژوهشی خیرساز محترم آقای یعقوبی نسب

زیربنا: 1200 مترمربع

پیمانکار: دفتر فنی دانشگاه تفرش

سال اتمام: بهمن 1401