محوطه سازی ساختمان کلاسها

تعداد بازدید:۱۶۶۰

عنوان پروژه : محوطه سازی ساختمان کلاسها

زیربنا : 3000 مترمربع

سال شروع : 1395

مجری : دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

سال اتمام : 1395