خوابگاه خیرساز جناب آقای شیرمحمدی

تعداد بازدید:۳۲۹

عنوان پروژه: خوابگاه خیرساز جناب آقای شیرمحمدی

زیربنا: 240 مترمربع (در 2 واحد و هر واحد 120 مترمربع)

ظرفیت: 32 نفر

پیمانکار: دفتر فنی دانشگاه تفرش

سال اتمام: 1401