پیادره رو سلامت

تعداد بازدید:۱۲۲۵

عنوان پروژه : پیاده رو سلامت

زیربنا : 1850مترمربع معادل 750 متر طول

سال شروع : 1395

مجری : دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

سال اتمام : 1395