ساختمان تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۴۹۳

عنوان پروژه : ساختمان تحصیلات تکمیلی

زیربنا : 340مترمربع

سال شروع : 1392

پیمانکار : 

سال اتمام : 1396