ساختمان مرکزی

تعداد بازدید:۱۶۳۴

عنوان پروژه : ساختمان مرکزی

زیربنا : 2000 مترمربع

سال شروع : 1394

پیمانکار : شرکت پویا سازه کلپا

سال اتمام : 1396