ساختمان کلاسها

تعداد بازدید:۱۶۵۵

عنوان پروژه : ساختمان کلاسها

زیربنا : 4000 مترمربع

سال شروع : 1389

پیمانکار : شرکت سطح گستر پارسیان

سال اتمام : 1395