آغاز عملیات اجرایی ساختمان کلاسها

تعداد بازدید:۱۵۳۰

 در ادامه ساخت و تکمیل ساختمان کلاسهای دانشگاه تفرش ، پس از برگزاری مناقصه ، شرکت سطح گستر پارسیان به عنوان برنده مناقصه از تاریخ 95/01/14 به صورت رسمی عملیات اجرایی را آغاز نموده است . مطابق با برنامه زمانبندی ارائه شده شرکت مذکور متعهد به تحویل پروژه تا پایان مرداد 1396 گردیده است . امید است به لطف و یاری خداوند متعال جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانشگاه این امر محقق گردد .