تولید جدول بتنی

تعداد بازدید:۱۶۲۲

به همت و تلاش دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی و با راهنمایی ریاست دفتر جناب آقای دکتر مصلحی تبار و حمایت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سحاب ، جهت صرفه جویی در هزینه ها تولید جدول بتنی برای استفاده در محوطه ، پس از تولید آزمایشی و تایید نهایی آغاز گردید ، همچنین تولید آزمایشی کفپوش بتنی نیز به زودی آغاز میگردد .