کارشناسان و کارکنان

تعداد بازدید:۱۰۴۲

آقای مهندس محمدرضا کلانتری

کارشناس پروژه های عمرانی

 شماره تماس :     36241631-086 

************************************************************************************

 خانم رشیدی

مسئول دفتر

 شماره تماس :     36227193-086     ----      36241629 -086 

************************************************************************************

آقای حمزه قنبری

کارپرداز

       شماره تماس :     36227193-086   

                      ************************************************************************************         

آقای حمیدرضا قدمی

کارشناس فضای سبز