ارتباط با دفتر

تعداد بازدید:۹۱۵

آدرس :  استان مرکزی، تفرش، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه تفرش، دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

کد پستی : 3951879611

تلفن تماس : 36227193-086 داخلی 300 ، 301 ، 302