رویدادها - آرشیو

گزارش اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه تفرش

این گزارش حاوی مجموعه اقداماتی است که در راستای اجرای برنامه های مربوط به مدیریت سبز در دانشگاه تفرش صورت پذیرفته است . اقدامات مورد اشاره شامل 8 حوزه مربوط به کنترل سیستم روشنایی فضاهای داخلی و خارجی , کنترل سیستم های حرارتی ,مدیریت مصرف آب و پسماندفاضلاب ، استفاده از سیستم هوشمند کنترل سیستم حرارتی در موتورخانه ها ,کاهش مصرف کاغذ ناشی از به کارگیری سیستم اتوماسیون اداری و استفاده از انرژی های نوین از قبیل پنل های خورشیدی می باشد . در هر بخش با ذکر توضیحات مختصر تصاویری از موضوع اجرا شده ارائه گردیده است .

ادامه مطلب