دریاچه مصنوعی

تعداد بازدید:۲۰۲۷

عنوان پروژه : دریاچه مصنوعی 

زیربنا : 4000 مترمربع

سال شروع: 1394

پیمانکار : شرکت آرین خاک ایرانیان

سال اتمام : 1394